Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Νεο βιβλίο Αλγεβρας Α' Λυκείου'' Σήμερα το βράδυ (30/06/11)έγινε η συνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας για την νέα ύλη του βιβλίου της Α λυκείου που θα εφαρμοστεί από την νέα σχολική χρονιά. Αν και η εποχή δεν ήταν η καταλληλότερη (τέλος της σχολικής χρονιάς) παρόντες ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι και αρκετά μέλη του mathematica. Από τα μέλη παρόντες ήταν οι «παλαιάς κοπής» Μαυρογιάννης, Κυριακόπουλος, Λουρίδας και εγώ και από τους μαθηματικούς της «νέας κοπής» οι Καναβής, Κυριακοπούλου Πρωτοπαππάς, Μαυρομάτη, Parmenides και συχωρέστε με αν ξέχασα κανέναν.

Συζητήθηκε και αναπτύχθηκε από τους κ Ζαχαριάδη, Μπαμπίλη και Πετροπούλου το νέο πρόγραμμα σπουδών της Α τάξης, διατυπώθηκαν συγκεκριμένες δραστηριότητες και αναπτύχθηκαν οι βασική στόχοι του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκε η φιλοσοφία του νέου προγράμματος που επικεντρώνεται στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην διερεύνηση προβλημάτων, στην δημιουργία και τον έλεγχο εικασιών, και στην συνέχεια στην κλασσική απόδειξη των μαθηματικών θεμάτων.

Αναφέρθηκε η προσθήκη των πιθανοτήτων από το βιβλίο της Γ λυκείου και των προόδων από το βιβλίο της Β τάξης. Ακολούθησε συζήτηση με βασικούς άξονες και συμπεράσματα που τα αναφέρω επιγραμματικά.

Αναφέρθηκε ότι στο νέο βιβλίο για λόγους πρακτικούς θα είναι αυτούσια τα κεφάλαια μέσα των πιθανοτήτων και των προόδων αλλά με σαφείς οδηγίες δεν θα είναι στην διδακτέα ύλη ο αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας και από τις προόδους ο ανατοκισμός. Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη.

Δίνεται έμφαση στην χρήση του αντιπαραδείγματος.

Διαπιστώθηκε η μεγάλη αύξηση της ύλης και η επιφύλαξη από τους εκπαιδευτικούς στο αν η ύλη θα μπορέσει να βγει. Ανακοινώθηκε ότι οι ώρες της άλγεβρας θα είναι 2 και της γεωμετρίας 3 στο πρώτο τετράμηνο και στο δεύτερο θα γίνει εναλλαγή.

Αναφέρθηκε ότι οι ανισώσεις γινόμενο και πηλίκο δεν θα διδαχθούν γιατί γίνονται και στην β λυκείου στο κεφάλαιο των πολυωνύμων. Επίσης δεν θα διδαχθούν τα συστήματα όπου θα βγουν τελείως από το βιβλίο και οι έννοιες της μονοτονίας, των ακροτάτων, της άρτιας και της περιττής συνάρτησης καθώς και των μετατοπίσεων των γραφικών παραστάσεων θα μελετηθούν μέσω σχημάτων (εποπτικά) και όχι με εμβάθυνση και με αλγεβρική αντιμετώπιση.

Συζητήθηκε η ευρεία χρήση των λογισμικών για τον σχηματισμό εικασιών στα μαθηματικά προβλήματα και αναφέρθηκε ότι το νέο βιβλίο (copy – paste ) θα βγει στο διαδίκτυο στις αρχές Σεπτέμβρη καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς για τα επιμέρους κεφάλαια. Οι οδηγίες αυτές θα είναι αναλυτικές και θα περιλαμβάνουν και μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων κατάλληλες για λογισμικά.

Αναφέρθηκε ότι το μάθημα θα είναι ενιαίο ως Μαθηματικά και στο τέλος οι εξετάσεις θα είναι ενιαίες και για τους δύο κλάδους (κακό αυτό)

Αναφέρθηκε ότι το κομμάτι της ύλης που αφορά την μαθηματική λογική δεν «βγαίνει» από την ύλη αλλά θα αναπτύσσεται μέσω παραδειγμάτων. Θεωρήθηκε ότι η χρήση των λογικών προτάσεων με συνεπαγωγές, ισοδυναμίες κτλ στην αρχή της σχολικής χρονιάς απωθεί από τα μαθηματικά τους μαθητές και δεν ενδείκνυται.

Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι δεν είναι αναγκαία η παρουσίαση απλά των αποδείξεων των θεωρημάτων ειδικά στην γεωμετρία και πρότεινε να αποδειχθούν μερικά από αυτά αλλά με χρήση των εικασιών και στην συνέχεια με την έννοια της τυπικής απόδειξης ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν πλήρως τις έννοιες που διδάσκονται


Δόθηκε έμφαση στην χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων σε μαθηματικές έννοιες και ιδιαίτερα στις συναρτήσεις.

Η συζήτηση έγινε μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια χωρίς εντάσεις και κράτησε μέχρι τις 11 το βράδυ. "

1 σχόλιο:

  1. "Ανακοινώθηκε ότι οι ώρες της άλγεβρας θα είναι 2 και της γεωμετρίας 3 στο πρώτο τετράμηνο και στο δεύτερο θα γίνει εναλλαγή."

    αυτό δεν το λέω πουθενά στην υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» ΦΕΚ Β΄ 1213 25-05-2011
    εκεί λέει άλγεβρα 2 γεωμετρία 3 ώρες

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, Greece
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 35 85100 ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες : 22410-70235 EMAIL: eme12nisou@gmail.com